העמוד סליחה, אתה אישה?

נוצר כדי לספר סיפור אישי של בחור טרנס אחד מתוך הרבה, במטרה לפתוח לאנשים את הראש לקהילה ולמה שהאנשים בה חווים.