top of page
המטודיו-פלסטי Metodioplasty מחקרים
בכל מה שקשור לקהילה, אין מחקרים עם יותר מידיי משתתפים לאורך זמן מספק. אבל מה שיש - מזל שיש אותו.
רוב המחקרים נעשו באמריקה איפה שיש אחוז גבוה של מנותחים וניסיון עצום באופן כללי. 
הנה כמה ניתוחים שקשורים ספציפית למטודיו - פלסטי. 
בלגרד, 2009
מחקר שמטרתו להציג את השיטה (מטודיו-פלסטי בניתוח בודד) ולהראות את היתרונות שלה

למחקר לחץ כאן
אוסטרליה, 2013
מחקר שמטרתו לעשות השוואה בין שתי סוגים של הארכת צינורית השתן במטודיו-פלסטי

למחקר לחץ כאן
אוסטרליה, 2009
מחקר שמראה מה קרה עם מטופלים שעברו הארכת צינורית השתן בשימוש רקמה מתוך החלק הפנימי של הלחי בשילוב עם רקמה מהשפתיים החיצוניות של האיבר מין
למחקר לחץ כאן
bottom of page